Pierwszą pracę podjąłem w 1984 roku w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Szczecinie, następnie w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, ostatnio zatrudniony byłem w Biurze Projektów Sportowych i Rekreacyjnych „POLSPORT” w Koszalinie. Własną działalność gospodarczą rozpocząłem w listopadzie 1989 roku.
Absolwent Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie Wydziału Inżynierii Lądowej i Sanitarnej w zakresie konstrukcje budowlane i inżynierskie, dyplom ukończenia studiów nr 3605. Uprawniony bez ograniczeń do: kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr UAN/7210/459/87.  projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr UAN/N/7210/114/90, Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych pod pozycją 376/02RC, w zakresie obejmującym: sporządzanie projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych, kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót. Członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie nr ZAP/BO/1300/01. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Sztuk Pięknych w zakresie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa architektonicznego –studia podyplomowe, świadectwo nr 1400/180/2013. Absolwentka kursu zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa we Wrocławiu: ochrona budynków przed korozją biologiczną, świadectwo nr 13/Sp/03/10. Członek Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa we Wrocławiu. Uczestnik seminarium zorganizowanego przez Akademię Bernharda Remmersa: Międzynarodowy kongres domów przysłupowych.
Zainteresowania: konstrukcje budowlane, historia rozwoju technik budowlanych, architektura zabytkowa, muzyka, żeglarstwo.